HTTL KINGSGROVE - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 18/09/2022

 • Đề tài: Dựng Lại Vách Thành
  Kinh thánh: Nê-hê-mi 2: 1-5; 4: 15-20
  Giảng luận: Sinh Viên Mai Cao Hổ
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 11/09/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up