HTTL PHÚ THỌ HÒA - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 18/09/2022

  • CHỦ ĐỀ: "GƯƠNG CHỊU KHỔ CỦA ĐẤNG CHRIST"
    KINH THÁNH: I. PHI-E-RƠ 2:18-25
    GIẢNG LUẬN: MỤC SƯ LÊ ĐÌNH TRUNG - Quản nhiệm Hội thánh

    Thể loại : Hồ Chí Minh

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up