HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 18/09/2022

 • NHỮNG NGUYÊN TẮC PHỤC VỤ CHÚA
  Kinh thánh: Mác 6:34-44
  “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta,”
  Cô-lô-se 3:23
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận - Phó Tổng Thủ quỹ HTTLVN
  HDCT: Chấp sự Lê Thị Thành Lập

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up