HTTL SÀI GÒN - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 18/09/2022

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Chương trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: "ĐỨC TIN BỀN ĐỖ"
  Giảng luận: Mục sư Trương Hoài Ân
  Thời gian: 08:30 Chúa Nhật 18/09/2022
  Kinh Thánh nền tảng: "Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt. " - Hê-bơ-rơ 11:1,2
  ---------
  Các kênh truyền thông chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Website: httlsaigon.org
  Youtube: www.youtube.com/httlsaigon
  Facebook: www.facebook.com/httlsaigon
  #httlsaigon #chuongtrinhthophuong #ductinbendo

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up