HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 25/09/2022

 • Đề tài: Đức Tin Được Thử Nghiệm
  Kinh thánh: Sáng Thế Ký 22: 1-19
  Giảng luận: Truyền Đạo Sinh Nguyễn Hữu Phúc
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 18/09/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up