HTTL KINGSGROVE - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 09/10/2022

 • Đề tài: Ý Nghĩa Của Sự Tha Thứ
  Kinh thánh: 1 Sa-mu-ên 24: 1-23
  Giảng luận: Mục Sư Lê Thiện Tuyến
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 04/10/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up