Lễ Cảm Tạ CHÚA & Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Tin Lành HÀ TIÊN - KIÊN GIANG

 • ✝️ Lễ Cảm Tạ CHÚA & Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Tin Lành HÀ TIÊN - KIÊN GIANG
  ✝️ Chủ đề: KHỞI LÀM và LÀM TRỌN
  ✝️ Câu gốc: "Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ." Phi-líp 1:6
  ✝️ Giảng luận: Mục sư Thái Phước Trường (Hội trưởng HTTL VN).

  Thể loại : Kiên Giang

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up