HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 30/10/2022

 • Đề tài: Đón Tin Mừng
  Kinh thánh: Lu ca 1: 5-14, 18-25
  Giảng luận: Sinh Viên Mai Cao Hổ
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 23/10/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up