HTTL KINGSGROVE - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 06/11/2022

 • Đề tài: Vị Trí Then Chốt
  Kinh thánh: I Cô-rinh-tô 3: 1-8
  Giảng luận: Truyền Đạo Sinh Nguyễn Hữu Phúc
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 30/10/2022.
  Lễ tiệc thánh được thâu hình vào ngày 02/10/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up