HTTL TÂN MINH - Chương trình thờ phượng Chúa - 17/05/2020

 • Chủ đề: NGƯỜI ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI BINH VỰC
  Diễn giả: Mục sư Lưu Thuận An - QNHT
  HDCT: Chấp sự Đặng Thị Xuân Thu
  Thời gian: 08:15 Chúa nhật, ngày 17.05.2020
  #httltanminh #luuthuanan #NGƯỜI ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI BINH VỰC

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up