HTTL KINGSGROVE - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 13/11/2022

HTTLVN

3 tháng trước đây

 • Đề tài: Người Công Bình Và Kẻ Ác
  Kinh thánh: Thi-thiên 1
  Giảng luận: Mục sư Phạm Văn Đàng
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 06/11/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up