HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 21/05/2020

HTTLVN

2 tháng trước đây

  • Lễ kỷ niệm Chúa Thăng Thiên, thứ Năm 21/05 lúc 19g30 (có trực tuyến):
    DG: Mục sư Quản nhiệm
    HDCT: CS Lý Ngọc Hương

    Thể loại : Hồ Chí Minh

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up