HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 20/11/2022

 • Đề tài: Tạ Ơn Chúa
  Kinh thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1: 2-5
  Giảng luận: Mục sư Phạm Quang Vinh
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 13/11/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up