HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 11/12/2022

 • Đề tài: Tại Sao Chúa Đến ?
  Kinh thánh: Hê-bơ-rơ 2: 14-18
  Giảng luận: Mục sư Phạm Văn Đàng
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 04/12/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up