Bài Giảng: Hai hạng đức tin - MS ĐINH THUẬN - 17/5/2020

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Kinh Thánh: Gia cơ 2:14-26
  I. ĐỨC TIN LÝ THUYẾT (câu 14-20)
  1. Đức tin chỉ trên môi miệng
  2. Không phải đức tin thật
  3. Chỉ là đức tin chết
  4. Không đem lại ích lợi
  II. ĐỨC TIN THỰC HÀNH
  1. Được xưng công bình
  2. Làm cho đức tin được trọn vẹn
  3. Là đức tin sống

  Thể loại : BÀI GIẢNG BỒI LINH

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up