HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 8/12/2022

 • Đề tài: Đến, Tìm Và Cứu
  Kinh thánh: Lu-ca 19: 1-10
  Giảng luận: Truyền Đạo Sinh Nguyễn Hữu Phúc
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 11/12/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up