HTTL KINGSGROVE - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 08/01/2023

 • Đề tài: Sự Sáng Lớn Đến Thế Gian
  Kinh thánh: Ê-sai 9: 1 & Giăng 3: 19
  Giảng luận: Truyền Đạo Sinh Mai Cao Hổ
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 18/12/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up