HTTL LONG THÀNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 10/05/2020

 • Bài Giảng Chúa Nhật 10.05.2020
  Giảng luận: MSQN Nguyễn Tờn
  HDCT: CSự Nguyễn Thảo Tâm
  Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 1: 21-28
  Câu Gốc: I Sa-mu-ên 1:27-28
  "Ấy vì đứa trẻ nầy mà tôi cầu nguyện. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài. Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va; tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó. Đoạn mẹ con đều thờ lạy tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va.

  Thể loại : Đồng Nai

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up