HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 15/01/2023

HTTLVN

11 tháng trước đây

 • Đề tài: Sự Từ Bỏ Của Đấng Christ
  Kinh thánh: Phi-líp 2: 1-8
  Giảng luận: Mục Sư Trần Trọng Nha
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 08/01/2023.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up