HTTL LONG THÀNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 17/05/2020

 • Chủ đề: Sự Tái Lâm của Chúa Giê-xu Christ
  Kinh thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 13-18
  Câu gốc:
  Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. (c16)
  HDCT: Chấp sự Hà Quốc Cường
  Diễn giả: Mục sư Trí Sự Nguyễn Văn Huệ

  Thể loại : Đồng Nai

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up