HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 29/01/2023

HTTLVN

4 tháng trước đây

 • Đề tài: Lòng Tạ Ơn Chúa
  Kinh thánh: Ha-ba-cúc 3: 1-19
  Giảng luận: Truyền Đạo Nguyễn Phan Thi
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 15/01/2023.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up