HTTL BÌNH THỚI - Chương trình thờ phượng Chúa - 17/05/2020

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG | lúc 08:30 Chúa nhật 17/05/2020
  Chủ đề: CHÚA ĐẾM
  KT: Ma-thi-ơ 10:30 “Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi.”
  ‭‭Thi-thiên‬ ‭56:8 “Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi”
  DG: MS Mã Phúc Hiệp | Chủ tịch HĐGP HTTL VN
  HD: CS Nguyễn Triều Hải | TKHT

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up