HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 05/02/2023

HTTLVN

4 tháng trước đây

 • Đề tài: Lời Nhắn Nhủ Hội Thánh
  Kinh thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 12-22
  Giảng luận: Truyền Đạo Sinh Mai Cao Hổ
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 29/01/2023.
  Lễ tiệc thánh được thâu hình vào ngày 04/12/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up