HTTL NGÔ GIA TỰ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 12/02/2023

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: VIỆC LẠ LÙNG CỦA CHÚA
  Thời gian: 9h00, Chúa Nhật 12.2.2023
  Diễn Giả: MSNC THÁI PHÚ LÂM
  Câu gốc: Thi thiên 9:1
  "Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va,
  Tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài."
  --------------------------------------------------
  Các kênh truyền thông chính thức của
  Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Website: httlngt.org
  Youtube: www.youtube.com/results?search_query=httl+ngo+gia+tu
  Facebook: www.facebook.com/httlngogiatu

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up