HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 12/02/2023

 • Đề tài: Nước Chảy Đá Chẳng Mòn
  Kinh thánh: Gióp 2: 1-10
  Giảng luận: Mục sư Phạm Văn Đàng
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 05/02/2023
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up