HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 19/02/2023

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  08h00 19/02/2023
  “TIÊU CHUẨN CHỌN CHẤP SỰ”
  Kinh Thánh: Công Vụ 6:1-7
  Câu Gốc: Công Vụ 6:3
  “Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh-Linh và trí-khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho.”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up