HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 19/02/2023

HTTLVN

3 tháng trước đây

 • Chủ đề: ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚA GIỮA THẾ GIỚI BẠI HOẠI
  Kinh Thánh: Sáng thế ký 6:5-12
  “Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian;." Phi-líp 2:15
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - QNHT
  HDCT: Chấp sự Phạm Vinh Quang

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up