HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 26/02/2023

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  08h00 26/02/2023
  “PHẨM CÁCH CHẤP SỰ”
  Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 3:8-13
  Câu Gốc: Rô-ma 11:29
  “vì các sự ban-cho và sự kêu-gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ.”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up