HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 26/02/2023

 • Đề tài: Đại Sứ Của Đấng Christ
  Kinh thánh: I Phi-e-rơ 2: 9-12; Ma-thi-ơ 5: 16
  Giảng luận: Mục Sư Lê Thiện Tuyến
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 19/02/2023.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up