HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 05/03/2023

 • Đề tài: Hãy Tỉnh Thức
  Kinh thánh: Mác 3: 28-37
  Giảng luận: Truyền Đạo Nguyễn Bắc Phương
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 26/02/2023.
  Lễ tiệc thánh được thâu hình vào ngày 05/02/2023.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up