HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 05/03/2023

 • Chủ đề: ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚA GIỮA MUÔN KHỔ ĐAU
  Kinh Thánh: Thi thiên 69:29-36
  “Còn tôi bị khốn cùng và đau đớn: Đức Chúa Trời ơn, nguyện sự cứu rỗi của Chúa nâng đỡ tôi lên nơi cao."
  Thi thiên 69:29
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - QNHT
  HDCT: Chấp sự Văn Thiện Duy

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up