HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 12/03/2023

HTTLVN

3 tháng trước đây

 • Chủ đề: SA-RA, CÔNG CHÚA GIỮA ĐỜI THƯỜNG
  Kinh Thánh: Sáng Thế ký 17:15
  “Đức Chúa Trời phán cùng Áp-ra-ham rằng: còn Sa-rai, vợ ngươi, chớ gọi là Sa-rai nữa; nhưng Sa-ra là tên người đó."
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - QNHT
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Minh Triết

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up