HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 12/03/2023

HTTLVN

9 tháng trước đây

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  08h00 12/03/2023
  “A-Bi-GA-IN”
  Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 25:21-35
  Câu Gốc: Châm Ngôn 15:23
  “Miệng hay đáp giỏi khiến người vui-vẻ; Và lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao!”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up