HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 12/03/2023

 • Đề Tài: Cơ Đốc Nhân Trưởng Thành
  Kinh thánh: Ê-phê-sô 4: 11-16
  Giảng luận: Mục Sư Lê Thiện Tuyến
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 05/03/2023.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up