HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 19/03/2023

HTTLVN

9 tháng trước đây

 • Đề tài: Tiếng Khóc Trong Chúa
  Kinh thánh: Giăng 11: 28-37; Luca 19: 41-44
  Giảng luận: Mục sư Phạm Văn Đàng
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 12/03/2023.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up