HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 26/03/2023

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Chủ đề: "BÉN THEO BƯỚC CHÚA"
  Kinh Thánh: Gióp 23:1-17
  “Chân tôi bén theo bước Chúa; Tôi giữ đi theo đường Ngài, chẳng hề sai lệch." Gióp 23:11
  Diễn giả: Mục sư Thái Phước Trường - Hội trưởng HTTLVN
  HDCT: Chấp sự Phạm Thị Thanh Huyền

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up