HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 26/03/2023

 • Đề tài: Những Cánh Cửa Đóng
  Kinh thánh: Giăng 20: 19
  Giảng luận: Truyền Đạo Sinh Nguyễn Hữu Phúc
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 19/03/2023
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up