HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 26/03/2023

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • 26/3/23 Đề tài: THƠM?
  KT Giăng 12:1-11; 19:38-40; II Cô 2:14-17
  Câu gốc: II Cô 2:15 “Vì chúng tôi ở trước mặt Ðức Chúa Trời là mùi thơm của Ðấng Christ, ở giữa kẻ được cứu, và ở giữa kẻ bị hư mất”
  Dg: Ms Phạm Duy Thọ
  Hdct: Cs Phạm Văn Phúc

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up