HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 02/04/2023

HTTLVN

6 tháng trước đây

 • Đề tài: Ý Chỉ Khôi Phục
  Kinh thánh: Giê-rê-mi 24: 1-10
  Giảng luận: Mục Sư Phạm Văn Đàng
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 05/06/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up