HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 02/04/2023

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  08h00 02/04/2023
  “BỀN LÒNG GIỮ LỜI CHÚA”
  Kinh Thánh: Công Vụ 2:42
  “Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ-đồ, sự thông-công của anh em, lễ bẻ-bánh, và sự cầu-nguyện.”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up