HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 02/04/2023

 • Chủ đề: Những Đòi Hỏi Nơi Một Môn Đồ Thật
  Kinh Thánh: Lu-ca 9:57-62
  "Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời." Lu-ca 9:62
  Diễn giả: MSNC Nguyễn Vĩnh Duy
  HDCT: Chấp sự Lê Thiện Tiên

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up