HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Lễ Kỷ Niệm Mừng Chúa Phục Sinh - 09/04/2023

 • Chủ đề: NIỀM VUI TRONG CHÚA PHỤC SINH
  Kinh Thánh: Lu-ca 9:57-62
  “Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ.” Giăng 20:20
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - Quản nhiệm Hội Thánh
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Quốc Thạnh

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up