HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 16/04/2023

HTTLVN

10 tháng trước đây

 • Chủ đề: ĐIỀU HẰNG CÓ TỪ XƯA
  Kinh Thánh: Thi Thiên 136
  "Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại sự thương xót và sự nhân từ của Ngài; Vì hai điều ấy hằng có từ xưa."
  Thi Thiên 25:6
  Diễn giả: Mục sư Phan Vĩnh Cự - Phó HT 1 HTTLVN
  HDCT: Chấp sự Lê Thị Thành Lập

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up