HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 16/04/2023

HTTLVN

10 tháng trước đây

 • Đề tài: Chúa Jesus Chịu Thương Khó
  Kinh thánh: Ma-thi-ơ 20: 18-19
  Giảng luận: Truyền Đạo Nguyễn Phan Thi
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 02/04/2023.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up