HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 23/04/2023

 • Đề tài: Đầu Phục Chúa
  Kinh thánh: Giê-rê-mi 18: 1-6
  Giảng luận: Mục Sư Nguyễn Hữu Bình
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 16/04/2023.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up