HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 23/04/2023

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết - Chúa Nhật 23/4/2023
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Hướng Dẫn:Cs Nguyễn Thị An Pha
  Giảng Luận:Ms Đinh Thuận - QNHT
  Chủ đề "KẾT QUẢ SỰ PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU"
  Kinh Thánh:Giăng 11:25
  Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.(Giăng 11:25)
  1.Chứng minh sự thực hữu của Đức Chúa Trời
  2.Chứng minh thần tánh của Ngài
  3.Băng chứng cho sự cứu rỗi đã được hoàn tất
  4.Ban cho chứng ta sự sống lại thuộc linh với đời sống mới trong Ngài
  5.Bảo đảm rằng mọi người khác đều sẻ sống lại về phần thuộc thể
  6.Bảo đảm rằng mọi người tin nhận Ngài đều sẻ được sự sống đời đời
  7.Chuẩn bị hoàn tất lời hứa tái lâm của Ngài
  Các kênh truyền thông chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết
  Youtube: www.youtube.com/@MediaTinLanh
  Facebook: www.facebook.com/httlphanthiet.binhthuan
  #httlphanthiet

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up