Bài giảng: Đền Thờ Đức Chúa Trời - MS Đinh Thống - 24/05/2020

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • KINH THÁNH:
  1Cô-rinh-tô 3:16-17
  “Anh em há chẳng biết mình là đền-thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh-Linh
  Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá-hủy đền-thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá-hủy họ; vì đền-thờ của Đức Chúa Trời là thánh,
  mà chính anh em là đền-thờ.”

  Thể loại : BÀI GIẢNG BỒI LINH

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up