HTTL TUY LÝ VƯƠNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 23/04/2023

 • Hội Thánh Tin Lành Tuy Lý Vương
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: CHÚA SỐNG TRONG TÔI
  Kinh Thánh: Phi-líp 1:15-26
  Giảng luận: MsNc. ĐỖ NGỌC HÒA
  Thời gian: 08:00, Chúa Nhật 23.04.2023
  Link Youtube:
  youtube.com/live/KurvBKfHXIM?feature=share

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up