HTTL NGÔ GIA TỰ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 23/04/2023

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA GIÔNG BÃO
  Thời gian: 9h00, Chúa Nhật 23.4.2023
  Diễn Giả: MỤC SƯ TRÍ SỰ VÕ MINH SƠN
  Câu gốc: Công vụ 27:25
  "Vậy, hỡi các ông, hãy vững lòng, vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán vậy;"
  --------------------------------------------------
  Các kênh truyền thông chính thức của
  Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Website: httlngt.org
  Youtube: www.youtube.com/results?search_query=httl+ngo+gia+tu
  Facebook: www.facebook.com/httlngogiatu

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up