HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 30/04/2023

HTTLVN

7 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết - Chúa Nhật 30/4/2023
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Hướng Dẫn:Uv Trần Tiến Đạt
  Giảng Luận:Ms Đinh Thuận - QNHT
  Chủ đề "VƯỜN NHO CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI"
  Kinh Thánh:Ê-sai 5:1-7
  Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng?Cớ sao khi ta mong sanh trái nho,thì nó lại sanh trái nho hoang vậy?
  I.VƯỜN NHO CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC CHĂM SÓC CHU ĐÁO(c.1b-2a)
  1.Trên đất tốt
  2.Chọn giống tốt
  3.Trang bị tốt
  II.VƯỜN NHO CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI LẠI SANH RA TRÁI NHO HOANG(c.2b-4)
  1.Chủ vườn ngạc nhiên về kết quả
  2.Trách nhiệm thuộc về ai?
  III.VƯỜN NHO CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI BỊ XỬ LÝ(c.5-6)
  1.Không còn được bảo vệ
  2.Không còn được chăm sóc
  IV.LÝ GIẢI VƯỜN NHO CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI BỊ TRIỆT HẠ(7)
  1.Chúa là chủ,có quyền tren vườn nho của Ngài
  2.Vườn nho không đáp ứng được yêu cầu của chủ
  Các kênh truyền thông chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết
  Youtube: www.youtube.com/@UC2yU7_fP44VBg9zlM4FMddA
  Facebook: www.facebook.com/httlphanthiet.binhthuan
  #httlphanthiet

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up